Thẻ nhớ http://shopmayanh.vn shopmayanh.vn shopmayanh.vn:http://shopmayanh.vn <![CDATA[SanDisk CF 32GB (Ultra - 50Mbps - 333x)]]> SanDisk CF 32GB (Ultra - 50Mbps - 333x)

- Hãng sản xuất: Sandisk
- Loại thẻ nhớ: Ultra (CF)
- Dung lượng: 32GB
- Tốc độ đọc: 333x

- Bảo hành trọn đời
- Lỗi 1 đổi 1

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sandisk/sandisk-cf-32gb-ultra-50mbps-333x.htm
<![CDATA[SanDisk CF 64GB (Extreme - 120Mbps - 800x)]]> SanDisk CF 64GB (Extreme - 120Mbps - 800x)

- Hãng sản xuất: Sandisk
- Loại thẻ nhớ: Extreme (CF)
- Dung lượng: 64GB
- Tốc độ đọc: 800x

- Bảo hành trọn đời
- Lỗi 1 đổi 1

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sandisk/sandisk-cf-64gb-extreme-120mbps-800x.htm
<![CDATA[Thẻ nhớ Sony SDHC 32GB (SF-32UX)]]> Thẻ nhớ Sony SDHC 32GB (SF-32UX)

- Dung lượng 32GB
- Ghi hình Full HD:
+FX: khoảng 172 phút
+PS: khoảng 140 phút
- Chuẩn SD UHS1.
- Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 94 MB/s
- Tương thích với dòng NXCAM

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sony/the-nho-sony-sdhc-32gb-sf-32ux.htm
<![CDATA[Thẻ nhớ Sony SBS 64GB SxS-1 (SBS-64G1C)]]> Thẻ nhớ Sony SBS 64GB SxS-1 (SBS-64G1C)

- Dung lượng 64GB
- Ghi hình
+SP: khoảng 280 phút
+HQ: khoảng 200 phút
- Giao diện Express Card.
- Tốc độ đọc max :1,2 Gbps.
- Tốc độ ghi min: 240 Mbps.
- Tương thích với dòng XDCAM

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sony/the-nho-sony-sbs-64gb-sxs-1-sbs-64g1C.htm
<![CDATA[Thẻ nhớ Sony 64GB SxS Pro (SBP-64B)]]> Thẻ nhớ Sony 64GB SxS Pro (SBP-64B)

- Dung lượng 64GB
- Ghi hình
+4K XAVC: khoảng 20 phút
+HD XAVC: khoảng 60 phút
+HD MPEG 422: khoảng 120 phút
- Giao diện Express Card.
- Tốc độ đọc max :1,6 Gbps/ - Tốc độ ghi min: 1,3 Gbps.
- Hỗ trợ ghi hình chuẩn nén XAVC và 4K.
- Tương thích với dòng XDCAM

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sony/the-nho-sony-64gb-sxs-pro-sbp-64b.htm
<![CDATA[SanDisk CF 128GB (Extreme - 120Mbps - 800x)]]> SanDisk CF 128GB (Extreme - 120Mbps - 800x)

- Hãng sản xuất: Sandisk
- Loại thẻ nhớ: Extreme (CF)
- Dung lượng: 128GB
- Tốc độ đọc: 800x

- Bảo hành trọn đời
- Lỗi 1 đổi 1

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sandisk/sandisk-cf-128gb-extreme-120mbps-800x.htm
<![CDATA[SanDisk CF 16GB (Extreme - 120Mbps - 800x)]]> SanDisk CF 16GB (Extreme - 120Mbps - 800x)

- Hãng sản xuất: Sandisk
- Loại thẻ nhớ: Extreme (CF)
- Dung lượng: 16GB
- Tốc độ đọc: 800x

- Bảo hành trọn đời
- Lỗi 1 đổi 1

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sandisk/sandisk-cf-16gb-extreme-120mbps-800x.htm
<![CDATA[SanDisk CF 32GB (Extreme - 120Mbps - 800x)]]> SanDisk CF 32GB (Extreme - 120Mbps - 800x)

- Hãng sản xuất: Sandisk
- Loại thẻ nhớ: Extreme (CF)
- Dung lượng: 32GB
- Tốc độ đọc: 800x

- Bảo hành trọn đời
- Lỗi 1 đổi 1

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sandisk/sandisk-cf-32gb-extreme-120mbps-800x.htm
<![CDATA[SanDisk CF 8GB (Ultra - 50Mbps - 333x)]]> SanDisk CF 8GB (Ultra - 50Mbps - 333x)

- Hãng sản xuất: Sandisk
- Loại thẻ nhớ: Ultra (CF)
- Dung lượng: 8GB
- Tốc độ đọc: 333x

- Bảo hành trọn đời
- Lỗi 1 đổi 1

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sandisk/sandisk-cf-8gb-ultra-50mbps-333x.htm
<![CDATA[SanDisk CF 16GB (Ultra - 50Mbps - 333x)]]> SanDisk CF 16GB (Ultra - 50Mbps - 333x)

- Hãng sản xuất: Sandisk
- Loại thẻ nhớ: Ultra (CF)
- Dung lượng: 16GB
- Tốc độ đọc: 333x

- Bảo hành trọn đời
- Lỗi 1 đổi 1

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sandisk/sandisk-cf-16gb-ultra-50mbps-333x.htm
<![CDATA[SanDisk CF 16GB (Ultra - 30Mbps - 200x)]]> SanDisk CF 16GB (Ultra - 30Mbps - 200x)

- Hãng sản xuất: Sandisk
- Loại thẻ nhớ: Ultra (CF)
- Dung lượng: 16GB
- Tốc độ đọc: 200x

- Bảo hành trọn đời
- Lỗi 1 đổi 1

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sandisk/sandisk-cf-16gb-ultra-30mbps-200x.htm
<![CDATA[Thẻ nhớ Sony SDHC 16GB (SF-16UX)]]> Thẻ nhớ Sony SDHC 16GB (SF-16UX)

- Dung lượng 16GB
- Ghi hình Full HD:
+FX: khoảng 86 phút
+PS: khoảng 70 phút
- Chuẩn SD UHS1.
- Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 94 MB/s
- Tương thích với dòng NXCAM

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sony/the-nho-sony-sdhc-16gb-sf-16ux.htm
<![CDATA[Thẻ nhớ Sony 32GB SxS-1 (SBS-32G1A)]]> Thẻ nhớ Sony 32GB SxS-1 (SBS-32G1A)

- Dung lượng 32GB
- Ghi hình
+SP khoảng 140 phút
+HQ: khoảng 100 phút
- Giao diện Express Card.
- Tốc độ đọc max :1,2 Gbps.
- Tốc độ ghi min: 240 Mbps.
- Tương thích với dòng XDCAM

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sony/the-nho-sony-32gb-sxs-1-sbs-32g1a.htm
<![CDATA[Thẻ nhớ Sony 128GB SxS Pro (SBP-128B)]]> Thẻ nhớ Sony 128GB SxS Pro (SBP-128B)

- Dung lượng 128GB
- Ghi hình
+4K XAVC: khoảng 40 phút
+HD XAVC: khoảng 120 phút
+HD MPEG 422: khoảng 240 phút
- Giao diện Express Card.
- Tốc độ đọc max :1,6 Gbps/ - Tốc độ ghi min: 1,3 Gbps.
- Hỗ trợ ghi hình chuẩn nén XAVC và 4K.
- Tương thích với dòng XDCAM

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sony/the-nho-sony-128gb-sxs-pro-sbp-128b.htm
<![CDATA[Thẻ nhớ Sony 16GB SxS Pro (SBP-16)]]> Thẻ nhớ Sony 16GB SxS Pro (SBP-16)

- Dung lượng 16GB
- Ghi hình
+SP: khoảng 70 phút
+HQ: khoảng 50 phút
- Giao diện Express Card.
- Tốc độ truyền dữ liệu 800 Mbps.
- Tương thích với dòng XDCAM

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sony/the-nho-sony-16gb-sxs-pro-sbp-16.htm
<![CDATA[Thẻ nhớ Sony 32GB SxS Pro (SBP-32)]]> Thẻ nhớ Sony 32GB SxS Pro (SBP-32)

- Dung lượng 32GB
- Ghi hình
+SP: khoảng 140 phút
+HQ: khoảng 100 phút
- Giao diện Express Card.
- Tốc độ truyền dữ liệu 800 Mbps.
- Tương thích với dòng XDCAM

]]>
http://shopmayanh.vn/the-nho/sony/the-nho-sony-32gb-sxs-pro-sbp-32.htm